Гаранция и рекламации

    Гаранционния срок на търговската гаранция на всички стоки предлагани в онлайн магазина на Fabianni.bg е 30 – дневен и започва да тече от датата на закупуването им.

    Fabianni.bg приема рекламации в рамките на гаранционият срок на обувките.

    Гаранцията е валидна само на териотрията на Република България.

    Търговската гаранцията покрива единствено и само производствени дефекти, като за такива се считат:

• Сцепване на кожата (а не нараняване на повърхностния й слой)

• Разлепване на ходилото

• Разкъсване на шевове на лицевата част на обувката

• Повредени ципове

  

    Разходите по доставката на стоките са за сметка на клиента.

    Търговецът си запазва правото да не уважи искането на клиента в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

    Рекламации не се приемат в следните случай:

• Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия;

• Износване на подметката и/или откъртване на тока;

• Разместване на стелката и деформация на обувката в следствие на вода или специфична походка;

• Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване;

• Не са спазени указанията за правилна експлоатация на обувките.

    Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията.

    Рекламацията се урежда от производителя, чрез продавача съгласно чл. 112 - 115 от ЗЗП.

    Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката.

    Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП.

    Рекламации се предевяват с представяне на гаранционната карта.

    Рекламации могат да се предевят чрез обаждане, или чрез запитване на контактната ни форма .

    Моля, изпращайте стоките почистени!